Jak przygotować powierzchnię do malowania stali?

Powszechnie wykorzystywanym sposobem na zwiększenie atrakcyjności wizualnej elementów wykonanych ze stali jest nakładanie na nią różnego rodzaju powłok malarskich, które jednocześnie stanowią ochronę przed niektórymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także podnoszą odporność na korozję. Tam, gdzie może się to okazać niewystarczające, stosuje się dodatkowe warstwy ochronne, np. przez nanoszenie powłoki z cynku. Nie wyklucza to jednak użycia farby, w grę wchodzi więc także malowanie stali ocynkowanych. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, jak stal przygotowuje się do tej operacji.

Dlaczego malowanie metalu jest ważne?

Większość metali ulega w większym lub mniejszym stopniu utlenianiu. W przypadku stali, której głównym składnikiem jest żelazo, proces ten może zachodzić stosunkowo szybko i prowadzić do utraty właściwości wytrzymałościowych oraz zakończyć się całkowitą destrukcją elementów. Dzieje się tak za sprawą obecności wolnych atomów tlenu oraz występowania przewodnictwa elektrycznego, możliwego zwykle dzięki wodzie lub wysokiej wilgoci.

Co trzeba wiedzieć o malowaniu stali ocynkowanej?

Proces malowania wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni, by uzyskać wymaganą adhezję. W większości sytuacji oznacza to usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz precyzyjne odtłuszczenie elementu. Dla stali pokrytych wcześniej innymi powłokami używane chemikalia nie mogą naruszać spójności przygotowanej wcześniej powłoki. Stale ocynkowane w zależności od sytuacji mogą być malowane natryskowo albo lakierowane proszkowo. W pierwszym przypadku na metal podawana jest płynna farba, która zasycha podczas odparowywania znajdującego się w niej rozpuszczalnika, w drugim drobiny proszku przywierają do metalu za sprawą różnicy potencjałów, a będąca jego składnikiem żywica ulega polimeryzacji w następstwie działania wysokiej temperatury.